Novinka Tip

Hygienický roztok na ruce s dávkovačem

C_DEZ_STA100LIQ1 C_DEZ_STA50LIQ1 Zvolte variantu
Neohodnoceno
Efekt lupa
 • 1 z 3
 • Rychlý účinek - zabíjí viry již za 30 sekund
 • Snadné použití
 • Nevysušuje pokožku
 • Snižuje riziko infekce
 • 50 ml nebo 100 ml
 • €135 €120 od €120 €131,60 –97 % €117,14 –98 % €131,60 –98 %
  €2,83 €2,38 od €2,38 bez DPH
 • Zvolte variantu (>5 ks) Skladom (>5 ks) Skladom
  Můžeme doručit do: 9.2.2023 9.2.2023
€3,40 €2,86 od €2,86
 • Varianta
Kategorie: Dezinfekce
 

FungiTOL - hygienický roztok na ruce je roztok určený k rychlé hygienické ohraně rukou bey oplachu.

 

Návod na použití: Naneste na ruce 2x3 ml přípravku, intenzivně roztírejte minimálně 30 vteřin a nechte zaschnout. Není třeba oplachovat. Pro hygienickou ochranu rukou je vhodné použít FungiTOL - hygienický roztok na ruce několikrát denně. Doporučujeme před a po návštěvě WC, jídelen a společných prostor.

 

Skladování: V originálních obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 stupňů Celsia do +30 stupňů Celsia.

 

Upozornění: Pouze pro vnější použití. Nepoužívat na sliznice a do otevřených ran, do očí a v jejich blízkosti. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

 

Nebezpečí: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm  a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při požití vypláchněte ústa a nevyvolávejte zvracení. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah a obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohlavy 280 02, Kolín, CZ

 

Obsahuje: 796 g/kg ethanol, 1,5 g/kg peroxid vodíku